Ocena uszkodzenia ciała

– Wykonujemy ocenę uszkodzenia ciała po wypadkach drogowych, a także oceny urazów i konsekwencji pourazowych, a także ekspertyz dotyczących niepełnosprawności oraz upośledzenia. Podobnie ocena ta obejmuje szkody wyrządzone pacjentowi, które negatywnie wpływają na jego pracę, czynności życia codziennego, hobby lub wypoczynek.

Valoración pericial emitida tras el tratamiento médico y rehabilitador refleja el daño ocasionado por el accidente, como también cuantifica los días impeditivos y no impeditivos.
La valoración pericial realizada por el fisioterapeuta sirve para reclamar a las compañías de seguro la indemnización que le corresponde al damnificado

• Ekspertyza wydana po zakończeniu leczenia i rehabilitacji medycznej odzwierciedla szkody spowodowane wypadkiem, jak również przedstawia ilosciowo dni niezdolnych do pracy.

• Ekspertyza dokonana przez fizjoterapeutę służy do żądania odszkodowania od firm ubezpieczeniowych, któro przysługuje poszkodowanemu.

  • Wypadki drogowe
  • Wypadki przy pracy
  • Wypadki w domu

  • Wypadki sportowe
  • Choroby
  • Pogorszenie stanu zdrowia ze względu na wiek